Onze organisatie

Forint is in Noord-Nederland de forensisch psychiatrische zorgketen van AFPN Groningen (poliklinisch en ForFACT-teams), BW Forint en FPA Zuidlaren. Forint werkt nauw samen met FPC Dr. S. van Mesdag. Onze doelgroep bestaat uit kwetsbare mensen die door hun psychiatrische problematiek grensoverschrijdend gedrag (dreigen te) vertonen. Door dit gedrag komen zij met politie en justitie in aanraking of dreigen daarmee in aanraking te komen. Vaak is er ook sprake van verslavingsproblematiek. Onze samenwerking maakt het mogelijk deze mensen gedurende hun behandeltraject de juiste mate van behandeling, zorg en beveiliging te bieden.

Respect en veiligheid

De behandeling is gebaseerd op respect en gericht op veiligheid. Veilig voor ons, veilig voor de patiënt en veilig voor de samenleving. Indien mogelijk en gewenst betrekken wij ook het sociale netwerk van de patiënt bij de behandeling. De behandeling is succesvol wanneer de geestelijke gezondheid van een patiënt is verbeterd, de kans dat hij/zij (opnieuw) een delict pleegt minimaal is geworden en hij/zij veilig kan terugkeren naar de samenleving.

Een forensische zorgketen

De strafmaatregel, de behandelfase en de benodigde mate van beveiliging bepalen bij welk Forintonderdeel en op welke unit een patiënt geplaatst wordt. Wordt de patiënt opgenomen in een kliniek (klinisch), dan kan hij/zij op een gesloten, besloten of open unit geplaatst worden. Bevindt een patiënt zich in de laatste fase van zijn behandeling en/of zijn er weinig beveiligingsmaatregelen nodig, dan kan de behandeling ook poliklinisch en/of ambulant zijn (de patiënt komt bij ons of wij komen bij de patiënt). Ook is het mogelijk dat een patiënt in deze fase van de behandeling in onze begeleide woonvorm verblijft.

Contact opnemen