Forint als werkgever

In Noord Nederland onderscheiden we ons door onze kwaliteit en omvang. We hebben namelijk alle disciplines in huis en zijn stevig ingebed in het zorgnetwerk en het justitiële- en sociale domein. Wij investeren in uitstekende zorg voor onze patiënten en in ons personeel. Je kunt rekenen op passende arbeidsvoorwaarden conform de cao-ggz. Wij kijken verder dan alleen de opleiding en vinden het belangrijk om ruimte te geven aan bekwaamheden, ervaring, competenties, talenten, wensen, ambities en motivatie.

Een zorgvuldig inwerktraject

Als nieuwe collega volg je een zorgvuldig inwerktraject, afhankelijk van de locatie waar je gaat werken is de duur verschillend. Bij de FPA Zuidlaren duurt deze zelfs negen maanden. Op je eerste werkdag maak je kennis met je werkbegeleider, teamleider en directe collega’s. Maar al voordat je aan het werk gaat ontvang je belangrijke informatie, zodat je goed voorbereid aan de slag gaat. Je maakt in deze periode kennis met je eigen organisatieonderdeel en de overige onderdelen die samen Forint vormen. Daarnaast maak je kennis met externe partijen met wie we nauw samenwerken.

Op basis van je ervaring volg je verschillende online modules uit de Forensische leerlijn. Ook woon je klinische lessen bij en volg je trainingen in o.a. agressiepreventie/agressiehantering, vroegsignalering van escalerend gedrag, verlofbegeleiding en motiverende gespreksvoering. Zo werken we samen met jou op naar een passend niveau van forensische bekwaamheid. Daarmee ben jij toegerust om de specifieke eisen die je functie aan jou stelt te vervullen. Na deze inwerkperiode ben jij zelf stappen verder in je ontwikkeling en wij hebben er een prettige en deskundige collega bij: win-win!

Een lerende organisatie: kennis halen en brengen

Na het inwerktraject ben je niet klaar met leren. We hebben namelijk een meerjaren-opleidingsplan, waarbij iedereen periodiek herhaaltrainingen volgt en nieuwe vaardigheden en inzichten aanleert. Het bijwonen van symposia en congressen wordt gefaciliteerd. De opgedane kennis koppel je terug aan je collega’s. Intervisie is een belangrijk onderdeel van je werk en daarnaast houden we op gezette tijden een moreel beraad.

Onze psychiaters komen wekelijks in FPC Dr. S. van Mesdag bijeen voor collegiale consultatie of bijvoorbeeld een referaat, specifiek gericht op hun vakgebied. Geregeld doen we mee aan onderzoeken uit het KFZ-programma, waarmee we innoveren in onze eigen organisatie en bijdragen aan kwaliteitsverbetering in het gehele forensische veld.

Om onze kennis op peil te houden en om deze te delen met anderen, heeft Forint contact met verschillende mbo’s, hbo’s en universiteiten. Zo denken we mee over de inhoud van forensisch psychiatrische opleidingen. We bieden stage- en afstudeermogelijkheden aan studenten van allerlei studierichtingen. Daarnaast verzorgen we rondleidingen en geven we gastlessen. Zo delen we onze expertise met het reguliere onderwijs.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

  • Naast een breed scala opleidingsmogelijkheden bieden we o.a.: tablet-/laptop-regeling, fitness abonnement, fietsplan, korting bij (zorg)verzekeringen.
  • Een vergoeding voor woon-werkverkeer.
  • Een eindejaarsuitkering van 8,33% van je bruto jaarsalaris.
  • In totaal 166 vakantie-uren bij een fulltime dienstverband.
  • Balansbudget van € 500,- per jaar bij een fulltime dienstverband.
  • Deelname aan activiteiten, projecten en opleidingen via Lentis Leefstijl. Met dit programma kun je onder meer workshops volgen, met collega’s sporten of een health-check doen.
  • De mogelijkheid om deel te nemen aan aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Contact opnemen